PDA

View Full Version : Thông báo về tình trạng cá chết bất thường tại Miền Trung Việt NamCaohuong
01-05-2016, 06:57 AM
Thông báo về tình trạng cá chết bất thường tại Miền Trung Việt Nam


http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2016_05/thongbao_cachettaimientrung_30apr2016.jpg