PDA

View Full Version : Thư Chung của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung 13.05.2016dangngocan
13-05-2016, 02:29 PM
Thư Chung của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung
13.05.2016


Công Đồng Vaticanô II dạy rằng:

“Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và âu lo của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và âu lo của người môn đệ Đức Kitô, không có gì đích thực nhân loại mà không có âm vang trong cõi lòng người Kitô hữu” (CĐ Vaticanô II, Gaudium et Spes, số 1).

Download Thư Chung
_____________


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/Thuchung.png
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/Thuchung2.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/Thuchung3.jpg
___________________________