PDA

View Full Version : duong di belem pdf-encgioanha
16-11-2008, 05:09 PM
* Trở về Bêlem xa xăm ai ơi, theo chiếu Vua truyền khắp nơi rồi, khai báo danh bộ chúng nhân theo lời. cưu mang gần ngày bạn gái xiết bao ngại ngùng. Chàng trai chua xót lặng lo ôi biết về đâu chiều nay....:118: