PDA

View Full Version : Ơn ThầyDonRac
16-11-2008, 07:30 PM
Ơn Thầy

Sáng tác: Ngô Nguyễn Trần
Lời: Tâm Thơ
Thể hiện: Thúy Huyền


http://thanhcavietnam.us/20-11/OnThay_nnt-tt-pt_ThuyHuyen.mp3

Nguồn:
Cảm ơn Ngô Nguyễn Trần - Tâm Thơ đã cho phép phổ biến bản nhạc này