PDA

View Full Version : Chúa Giáng Trần-trshongbinh
09-10-2016, 10:14 AM
Bài Hát: Chúa Giáng Trần
Nhạc: Sr. Têrêsa
Trình Bày: Diệu Hiền
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,20189,RP89-13AE629E78CF21A3
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Sr.Teresa/ChuaGiangTran2_trs.pdf