PDA

View Full Version : Về Nhạc sĩ Hoàng Vũdominico_dung
13-10-2016, 08:11 AM
Chúng con rất mong có được thông tin về » Nhạc sỹ: Hoàng Vũ với ca khúc quen thuộc:
Nguyện Mùa Vọng (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaVong/NguyenMuaVong_hv.pdf)
Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi

****

Quý vị có thông tin về Nhạc sĩ, xin cho chúng con với!

Kính cảm ơn!