PDA

View Full Version : Bài hát nhân Khánh Nhật Truyền GiáoDonRac
21-10-2007, 11:06 AM
DonRac xin giới thiệu các Bài Thánh ca nhân
Khánh Nhật Truyền Giáo:http://thanhcavietnam.us/DonRac/KhanhNhatTruyenGiao/XinhDepThay_pk_CaDoanChanLy.mp3
Xinh Đẹp Thay - Tác giả: P. Kim - Thể hiện: Ca Đoàn Chân Lý
***
http://thanhcavietnam.us/DonRac/KhanhNhatTruyenGiao/LoanBaoTinMung_tth-nn_ThuyDuong.mp3
PDF (http://thanhcavietnam.us/DonRac/KhanhNhatTruyenGiao/LoanBaoTinMung_tth-nn.pdf)
Loan Báo Tin Mừng - Tác giả: Thế Thông & Lm.Nguyễn Năng
- Thể hiện: Thùy Dương
***
http://thanhcavietnam.us/DonRac/ConDay.mp3
Con Đây - Tác giả: Lm.Oanh Sông Lam - Thể hiện: Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
***