PDA

View Full Version : Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền TrungJB.Lưu Hùng Vương
19-10-2016, 05:56 PM
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/ThuKeuGoiCuuTroMienTrung_2016.jpg


Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ