PDA

View Full Version : Con chỉ là tạo vật - Hoà tấuthichduthu
28-10-2016, 01:10 AM
CON CHỈ LÀ TẠO VẬT
Tác giả: Phanxicô
Thể hiện: Franklin Phan

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,20008,RP89-063CB6D46C761AA1

http://thanhcavietnam.us/FilesNhacKhongLoi/HoaTau-FranklinPhan/ConChiLaTaoVat_pxc.pdf