PDA

View Full Version : Vào đời - Hoà tấuthichduthu
28-10-2016, 01:16 AM
VÀO ĐỜI
Tác giả: Lm. Thành Tâm - Lm. Trần Sỹ Tín
Thể hiện: Franklin Phan

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,20011,RP89-16F47FBE19E3E7B6

http://thanhcavietnam.us/FilesNhacKhongLoi/HoaTau-FranklinPhan/VaoDoi_tt-tst.pdf