PDA

View Full Version : Thư cảm ơn của Đức giám mục giáo phận Vinh gửi HĐGM Việt Nam và cộng đồng dân ChúaJB.Lưu Hùng Vương
29-10-2016, 09:05 AM
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GP-Vinh/ThuCamOn_CuuTro2016.jpg

Gm Phaolô Nguyễn Thái Hợp
hdgmvietnam.org