PDA

View Full Version : Sao lạ thế nhỉmột mai
06-02-2017, 11:59 AM
https://www.youtube.com/watch?v=fcg4MNQHdyM

Tác giả: Lm Joseph Đinh Tuấn Việt

Chúng con thật may mắn và biết ơn những bài giảng sống đạo; thật là của ăn linh hồn dồi dào từ các Linh mục, đã thẩm thấu vị muối cho đời - với cách gia giảm có khác nhau - nhưng tựu chung một Thần Khí là Sự Thật.

Cầu Chúa đồng hành cùng các môn đệ của Ngài trên muôn nẻo thế gian..!

một mai
09-02-2017, 07:52 AM
Cám ơn phale nhiều!

Tiện tay cho tác giả lên đúng chỗ tiêu đề được không ? (Không được vẫn ơn).

:2: