PDA

View Full Version : Loại bỏ quảng cáo Yahoo! Messenger 9.0phan_nghị
19-11-2008, 10:28 AM
C1. Dùng patch

Code:
http://rapidshare.com/files/150248579/yahoo_.messenger.9.0-patch_fixed.rar
http://www.updatesofts.com/forums/sh...=43196&page=29 (http://www.updatesofts.com/forums/showthread.php?t=43196&page=29)

C2. Làm theo hướng dẫn sau:
Yahoo! Messenger 9 lấy các link quảng cáo từ file cache\urls.xml trong thư mục cài đặt. Vì vậy muốn vô hiệu hoá các đoạn quảng cáo, bạn chỉ cần xoá trắng file này, sau đó đặt thuộc tính sao cho chương trình không thể thay đổi được nội dung của nó. Các bước thực hiện như sau:

- Đầu tiên hãy tắt hẳn chương trình bằng cách click phải vào biểu tượng của YM trên Task Bar, chọn Exit.

- Giả sử thư mục cài đặt của Yahoo! Messenger nằm trong ổ C, hãy vào C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\cache > click chuột phải vào file urls.xml > Open With, chọn Notepad, sau đó xoá trắng toàn bộ file này và đóng lại.

- Tiếp theo hãy khoá file urls.xml đã được xoá nội dung. Để làm điều này ổ C cần phải ở định dạng NTFS. Nếu ổ C đang ở định dạng FAT, hãy ấn tổ hợp Windows + R (start-run) > gõ vào cmd > Enter để mở Command Line rồi nhập lệnh convert C: /fs:ntfs để chuyển định dạng ổ C sang NTFS.

http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/10/15-YM1.jpg

Di chuyển vào thư mục cache bằng dòng lệnh cd C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\cache, sau đó nhập lệnh cacls urls.xml /D Everyone để khoá file urls.xml. Chương trình sẽ hỏi lại xem bạn có chắc chắn muốn khoá file urls.xml không, gõ y và Enter để xác nhận.

http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/10/15-YM2.jpg
____________________


http://img55.imageshack.us/img55/2685/logosigntp6.png

phan_nghị
19-11-2008, 10:31 AM
cách khác

mở notepad lên soạn file text mới theo nội dung bên dưới, save lại với đuôi .reg và chạy file này thế là ok nhé

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\pager\Locale]
"Enable Messenger Ad"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\pager\timestamps]
"urls"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\pager\YUrl]
"First Login Beacon"="http://pclick.internal.yahoo.com/p/s=97416787/lng=us/rand=%d"
"Tutorials"="http://help.yahoo.com/us/tutorials/ms9/index.html"
"Product Overview"="http://messenger.yahoo.com/overview.php"
"Plug-in Gallery"="http://messenger.yahoo.com/external/plugins/gallery.php"
"Send Feedback"="http://feedback.islanddata.com/IRTWEB/Feedback/Feedback.aspx?clientid=3&nodeid=143&source=public"
"Import Contacts"="https://invite.msg.yahoo.com/go/trueswitch/embed"
"New User Wizard"="https://invite.msg.yahoo.com/go/trueswitch/intro"
"Chat Adurl"="*"
"Change Room Banner"="*"
"Conf Adurl"="*"
"Messenger Ad"="*"
"Webcam Upload Ad"="*"
"Webcam Viewer Ad"="*"
"Webcam Viewer Ad Big"="*"
"Webcam Viewer Ad Medium"="*"
"Y Content"="*"

Nguyên Xuân
19-11-2008, 01:58 PM
chạy file này là sao hả anh Nghị ?
em chưa hiểu

phan_nghị
19-11-2008, 09:25 PM
thế này, sau khi save ta có một file có tên của nó là xxx.reg. mình click đúp vô file đó, xuất hiện 1 cửa sổ==>chọn yes==>xuất hiện 1 cửa sổ ==> bấm OK, vậy là xong.