PDA

View Full Version : Tuyển tập Thánh Ca Ns. Bạch Quỳnh (Cập nhật 14/02/2017)DonRac
14-02-2017, 09:16 AM
Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Bạch Quỳnh:
BachQuynh.rar (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/BachQuynh.rar)


Các bài hát của Ns. Bạch Quỳnh trong TCVN:

- Trang Thánh Ca (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home):
» Bạch Quỳnh (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,467)

- Trang PDF (http://thanhcavietnam.org/pdf/):
» Bạch Quỳnh (http://thanhcavietnam.org/pdf/?mode=artist&value=145)