PDA

View Full Version : Thư cám ơn các ân nhân cứu trợ nạn nhân lũ lụt 2016JB.Lưu Hùng Vương
07-03-2017, 08:51 AM
http://gpquinhon.org/qn/uploads/news/2017_03/camonlulut1.jpg
http://gpquinhon.org/qn/uploads/news/2017_03/camonlulut2.jpg


GM Matthêô Nguyễn Văn Khôi
http://gpquinhon.org/qn