PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phó giáo phận Đà Lạtphale
08-04-2017, 10:01 PM
Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phó giáo phận Đà Lạt

WHĐ (08.04.2017) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Bảy 08-04-2017 tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt, làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt.


http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GP-DaLat/TanGMDaminhNguyenVanManh.jpg


Tiểu sử Đức Tân giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh:

– sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ

– 1966–1973: học tại Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đà Lạt

– 1973–1980: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt

– 1980–1994: làm việc mục vụ tại giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Đà Lạt

– 29-05-1994: thụ phong linh mục cho giáo phận Đà Lạt.

Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:

– 1994–2003: phó xứ Tân Hoá, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

– 2003–2009: học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana và tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật

– Từ 2009: Đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt.


(Nguồn: http://press.vatican.va (http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/04/08/0225/00513.html#da)
và http://www.simonhoadalat.com (http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/ThongBao/VanPhongTGM/34TanGMPhoDL.htm))
WHĐ