PDA

View Full Version : Vang lên muôn lời ca - Hòa tấuthichduthu
15-04-2017, 04:37 AM
VANG LÊN MUÔN LỜI CA

Sáng tác: Lm. Hoàng Kim
Thể hiện: Franklin Phan

http://thanhcavietnam.info/thichduthu/HoaAm/VangLenMuonLoiCa-hk-HoaTau-FranklinPhan.mp3

http://thanhcavietnam.info/thichduthu/HoaAm/VangLenMuonLoiCa-hk-HoaAm-FranklinPhan.pdf