PDA

View Full Version : Truyền chức Giám mục phó Đaminh Nguyễn văn Mạnh-GP Dalatnenhongnho
01-06-2017, 08:03 PM
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/ThoiDiemGhiNho/TanPhongCacGM/TrucTuyenPhongChuc.htm