PDA

View Full Version : Giêsu ở cùng con - Hòa tấuthichduthu
13-06-2017, 12:01 AM
GIÊSU Ở CÙNG CON
Tác giả: Đại Hồng- Ngọc Thanh
Thể hiện: Franklin Phan

http://thanhcavietnam.info/thichduthu/HoaAm/GiesuOCungCon-dh-nt-HoaTau-FranklinPhan.mp3

http://http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGia/TacGiaKhac-TH/Giesuocungcon_dhnt.pdf