PDA

View Full Version : Đi Mang Bình An - KaraokeLý Dương
15-10-2017, 02:02 PM
Xin chào :-)

Dưới đây là Karaoke bài Đi Mang Bình An ở La Thứ (Am):


https://www.youtube.com/watch?v=F-C0WO2WvsU

Karaoke ở Mi Thứ (Em)


https://www.youtube.com/watch?v=DFZn_ApOp_0

Phiên bản có lời hát:


https://www.youtube.com/watch?v=bWuHLX3yxAE