PDA

View Full Version : Thân phận lưu đày - Hòa tấuthichduthu
16-11-2017, 01:29 AM
THÂN PHẬN LƯU ĐÀY

Sáng tác: Lm. Tiến Dũng - Lm. Đỗ Xuân Quế
Thể hiện: Franklin Phan

http://thanhcavietnam.info/thichduthu/HoaAm/ThanPhanLuuDay-td-dxq-HoaTau-FranklinPhan.mp3

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TuaDe/VanT/ThanPhanLuuDay_td-dxq.pdf