PDA

View Full Version : Trông đợi - Hòa tấuthichduthu
16-11-2017, 01:38 AM
TRÔNG ĐỢI

Sáng tác: Trần Xuân Long
Thể hiện: Franklin Phan

http://thanhcavietnam.info/thichduthu/HoaAm/TrongDoi-txl-HoaTau-FranklinPhan.mp3

http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/HopXuong/TrongDoi_txl.pdf