PDA

View Full Version : Tiếng muôn Thiên Thần - Hòa tấuthichduthu
17-11-2017, 11:46 PM
TIẾNG MUÔN THIÊN THẦN

Sáng tác: I. Watts
Lời Việt: Lm. Kim Long
Thể hiện: Franklin Phan - Tuấn Trần

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,21323,RP89-056CF4C5B2EE65D9

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/Lm.DangLinhVol.5-TinhKhucMuaGiangSinh/TiengMuonThienThan-LVLm.KimLong.pdf