PDA

View Full Version : CON DIỀU TRONG TÂMdvtung
23-10-2007, 11:14 AM
CON DIỀU TRONG TÂM

http://vietcatholicnews.com/pics/fireman_hat_tip_sw.gif
N2T
[align=justify:8fb2907e8c]Một buổi sáng trời quang đãng, có hai đứa bé nhìn thấy anh hai chúng nó đứng trên đồng cỏ, cứ ngước đầu nhìn lên trên không, hai em bé cảm thấy rất kỳ cục.

Thế là chúng nó hỏi: “Anh hai, anh đứng đây coi cái gì thế ?”

Anh nó trả lời: “Anh đang thả diều.”

Đứa bé hoài nghi hỏi: “Anh đang thả diều ư ! Có thể như thế được sao ? Rõ ràng là em không nhìn thấy con diều của anh ở đâu cả, trên không cái gì cũng không có.”

Anh hai nói: “Anh cũng không nhìn thấy, nhưng trong tay anh nắm sợi dây, anh có thể cảm thấy nó triển khai sức mạnh, cho nên anh có thể biết con diều tồn tại và xác định vị trí nó trước mắt.”

[/align:8fb2907e8c]
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

[align=justify:8fb2907e8c]Khi luyện khí công thì phải có ba yếu tố hợp lại thì mới có thể thành công và phát huy sức mạnh, ba yếu tố đó là hình, quyền và ý, ba yếu tố này hợp lại sẽ làm cho người luyện tập dễ dàng thành công, nhưng quan trọng nhất đó là ý. Ý là dùng sự tưởng tượng phong phú để điều khiển hơi thở và “thấy” được nó đang di chuyển trong thân mình, đó cũng là bí quyết của khí công.

Anh hai của em bé đã “thấy” được con diều của mình đang bay trên bầu trời, dù anh hai không thả diều, nhưng việc thích nhìn con diều bay và lòng đam mê thả diều đã làm cho anh hai có một ý tưởng tượng phong phú như mình đang thả diều thật vậy.

Cầu nguyện đúng cách là phải có ba yếu tố, đó là đức tin, đức cậy và đức mến, nhưng đức tin là quan trọng nhất, bởi vì nếu không có đức tin thì không thể có yêu mến và cậy trông; nếu không có đức tin thì sẽ không nhìn thấy Thiên Chúa ở nơi người anh em, không có đức tin thì không thể như thấy Chúa đang hiện diện với mình trong cuộc sống, và nếu không có đức tin thì thánh lễ, Thánh Thể và các bí tích khác chỉ là...vô ích mà thôi.

Dùng đức tin để thấy bàn tay quyền năng của Thiên Chúa đang điều khiển vũ trụ, và đang săn sóc từng người chúng ta.
[/align:8fb2907e8c]

http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://360.yahoo.com/jmtaiby

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic