PDA

View Full Version : Ngày 6/1 trước Lễ Chúa hiển linhphale
05-01-2018, 02:57 PM
BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)
"Thánh Thần, nước và máu".
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn. Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con Mình. Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con Mình. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, thì có sự sống; còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống.

Ta viết điều này cho các con, để các con biết rằng: Các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con được sống đời đời.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: 147, 12-13. 14-15. 19-20
Đáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).

1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa! Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion, vì Người đã giữ chặt các then cửa thành ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. - Đáp.

2) Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người xuống cõi trần ai, và Lời Người lanh chai chạy rảo. - Đáp.

3) Người đã loan truyền Lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế; Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và đã cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người, thì Người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 6b-11
"Con là Con yêu quý của Cha, Con đẹp lòng Cha mọi đàng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần".

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu quý của Cha, Con đẹp lòng Cha mọi đàng".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net

phale
05-01-2018, 07:31 PM
Suy niệm:

Bối cảnh đoạn Tin mừng Mác-cô hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh thật huyền diệu: Sau khi sống trong sa mạc, ông Gioan đã thực hiện sứ vụ của mình là dọn đường cho sứ vụ công khai của Đấng Cứu Thế. Ông đã trân trọng tuyên bố với muôn dân “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giầy cho Người " và Đấng ấy "Người sẽ làm phép rửa anh em trong Thánh Thần". Đó là Phép rửa ban Thánh Thần để thánh hóa, chứ không như phép ông đang làm là đem lại sự ăn năn thống hối.

Đang khi ông Gioan làm phép rửa, thì chính Đức Giêsu cũng đến, Ngài đã để ông làm phép rửa cho mình; trong khung cảnh lạ lùng ấy “Đấng đến để làm phép rửa bằng Thánh Thần” lại được làm phép rửa trong nước. Chính trong sự khiêm hạ và tùng phục thánh ý Thiên Chúa này, một khung cảnh huyền diệu mở ra trước mắt nhiều người đang hiện diện. Không chỉ ông Gioan mà chính Thiên Chúa Cha cũng giới thiệu cho muôn dân biết về Người Con và sứ vụ của Người Con ấy: “Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Quả thật, nếu chúng ta đang hiện diện ở sông Gio-đan lúc ấy, chắc hẳn lòng trí của ta cũng sẽ choáng ngợp trước biến cố huyền diệu lạ thường, đức tin chúng ta cũng nên kiên vững với niềm xác tín sâu xa vào Chúa. Và rồi, chúng ta sẽ rất dễ dàng để cao rao biến cố huyền diệu ấy cho mọi người...Tuy nhiên, biến cố lịch sử trong dòng chảy cứu độ ấy đã rất xa thế hệ chúng ta, ta không thể chứng kiến tận mắt, vậy chúng ta có thể tin được chăng?

Con người ngày nay thường đòi hỏi cách thực dụng “nhìn tận mắt, bắt tận tay” thì mới tin; còn điều gì mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe thì trong lòng ra nghi ngại. Bởi lẽ, thế gian đã quá quen thuộc với những xảo kế, giả tạo và gian dối...nên con người khó có thể tin ai được nữa. Tuy vậy, với niềm tin của người Công giáo, với dấu chứng của những người tin vào Đức Giêsu theo suốt chiều dài lịch sử cho đến nay, cho chúng ta một xác tín mạnh mẽ về lời giới thiệu của Chúa Cha: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

"Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Đó là lời Chúa Cha đã công cáo cho muôn thiên hạ, lời công cáo được đóng ấn bằng Thánh Thần Thiên Chúa dưới biểu tượng “như chim bồ câu ngự xuống”. Điều đó cho chúng ta biết một điều rằng, chính Ngôi Lời nhập thể ấy là Thiên Chúa thật, đồng bản tính với Chúa Cha và là người thật. Đức Giêsu đã được sinh ra nơi máng cỏ nghèo hèn năm ấy, đang hiện diện cách sinh động và mang niềm an ủi cho muôn dân, đang hoạt động đầy yêu thương và khiêm tốn ấy đáng được mọi người đón nhận, chính lẽ đó mà Chúa Cha rất hài lòng về Người Con ấy “Cha hà lòng về Con”; mà cũng chính vậy, Cha cũng mời gọi chúng ta tôn vinh Ngài, bởi chính Chúa Cha cũng đã tôn vinh ngài trước mặt muôn dân "Con là Con yêu dấu của Cha”.
Lời tôn vinh Ngôi Ngời nhập thể, lời tuyên tín về Đấng Cứu độ còn được Thiên Chúa Cha mạc khải cho thánh Phêrô khi tuyên xưng"Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống"; cũng như lời của viên đại đội trưởng, một người ngoại giáo“Ông này quả thật là con Thiên Chúa” khi Đức Giêsu tắt thở trên thập. Những lời tuyên tín ấy, càng giúp chúng ta thêm sức mạnh thiêng liêng, can đảm gắn bó đời mình nơi ơn cứu độ của Đức Giêsu, để đến lượt minh, dám đi ra và nói cho muôn người biết: Hài Nhi đã sinh ra, nằm nơi máng cỏ năm ấy chính là Thiên Chúa thật, đã rao giảng ơn cứu độ, đã chịu chết để cứu độ nhân loại và đã sống lại lên trời hiển vinh bên Chúa Cha, và sẽ đến để dẫn con cái Ngài hợp đoàn cũng các thánh. Sức mạnh và ơn ban của những kẻ tin hậu thế ấy là: “Phúc cho ai không thấy mà tin” ân phúc mà Đấng phục sinh đã nói với Tô-ma và các tông đồ khi hiện ra với các ông.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, trong những ngày mừng biến cố vĩ đại Chúa sinh ra, xin cho chúng con càng ý thức và xác tín hơn sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mỗi chúng con. Để nhờ ơn Chúa trợ lực, chúng ta càng tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa và can đảm bước ra khỏi căn phòng của mình mà nói cho muôn dân biết về Chúa, về tình thương cứu độ của Ngài, như thể những người đã chứng kiến biến cố kỳ diệu của phép rửa ngày Chúa Cha tôn vinh Người Con của Ngài. Amen!

(Xuân Hạ, OMI)
_________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
Suy niệm của (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=56220&p=180737&viewfull=1#post180737)Bảo_†_Lâm (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=56220&p=180737&viewfull=1#post180737)
Lẽ sống ngày 6/1: Vị vua thứ tư (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?6370-le-song-moi-ngay.html&p=76865&viewfull=1#post76865)