PDA

View Full Version : Thứ Hai Tuần I Mùa Chayphale
18-02-2018, 06:09 PM
BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18
"Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác".
Trích sách Lêvi.
Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa.

Các ngươi đừng nhục mạ kẻ khác và đừng hà hiếp họ. Đừng giam tiền công lại cho đến ngày mai. Đừng nguyền rủa người điếc, đừng đặt trước kẻ mù vật gì có thể làm cho nó vấp ngã; nhưng các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Ta là Chúa.

Đừng làm điều bất công, cũng đừng xét đoán bất công. Đừng thiên tư kẻ nghèo, cũng đừng nể mặt người quyền thế. Hãy cứ công minh mà xét đoán kẻ khác. Đừng lăng mạ, cũng đừng gièm pha kẻ khác. Đừng mưu sát ai. Ta là Chúa.

Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa".
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 8. 9. 10. 15
Đáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b).

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Đáp.

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Đáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. - Đáp.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Đá tảng, là Đấng Cứu Chuộc con. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 50, 12a và 14a
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

PHÚC ÂM: Mt 25, 31-46
"Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'. Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!' Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net

phale
18-02-2018, 06:11 PM
Suy niệm:

Hàng đêm đến, chúng ta đọc Kinh vực sâu để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên hay những người thân quen đã ra đi trước chúng ta. Đây là một cử chỉ đạo đức thật ý nghĩa và tràn đầy hy vọng. Lời kinh nhẹ nhàng, thanh thoát và dịu dàng nhưng nội dung, ý nghĩa thì vô cùng sâu sắc. Chính lời kinh ấy diễn tả tấm lòng từ bi, xót thương, hải hà vô biên của một Đấng Tình Yêu dành cho con cái mình. Dầu con người chúng ta có lỗi phạm đến trời như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Quả vậy, dầu tội ta có đỏ như son thì Ngài cũng làm cho ra trắng như tuyết (xc Is 38, 17). Lòng xót thương Chúa luôn bao phủ, không chấp nhất, chẳng đánh phạt nhưng điều Ngài cần và luôn đòi hỏi, gọi mời chúng ta dám thay đổi, cậy trông và tin tưởng tuyệt đối vào Ngài.

Khung cảnh bài tin mừng ngày hôm nay, cho chúng thấy biến cố của ngày Cánh chung, ngày chung thẩm của đời người. Kẻ lành lên Thiên đàng, được hưởng nhan Chúa. Kẻ dữ phải chịu hình phạt đời đời và không được diện kiến tôn nhan Ngài. Viễn cảnh của ngày sau hết là như vậy. Dường như sự phán xét là rõ ràng. Thế nhưng như lời kinh Vực sâu diễn tả: nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Quả vậy, lòng từ bi, xót thương của Thiên Chúa vượt thắng những yếu đuối, sa ngã nơi con người. Ngài chậm giận, giàu tình thương và lòng nhân nghĩa. Ngài từ bi với ai biết thực thi, đáp lại những điều Ngài mong muốn đợi chờ. Trước tiên là mến Chúa và sau là yêu người. Những ai được Chúa chúc phúc và ban ơn là vì họ đã thực thi trọn vẹn, đầy đủ hai vế của một thực tại ấy. Họ xứng đáng đứng bên phải tôn nhan Ngài, họ là những con chiên đã được thánh hóa, thanh tẩy và yêu thương.

Chúng ta chiêm ngắm vị Thiên Chúa thẩm phán chí công như vậy, nhưng tấm lòng của Ngài thì đầy lòng xót thương. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Ngài hằng có lòng lành. Đúng như vậy, như lời Ngài hứa, tương lai hạnh phúc đang đớn chờ phía trước, vấn đề là chúng ta đáp trả như thế nào. Chúng ta có đứng dạy sau khi ngã không? Chúng ta có quay đầu lại bờ bến yêu thương không? Chúng ta có thực sự mến Chúa và giúp người như lời Ngài muốn không?

Làm cho người là nhắm đến đối tượng không nơi nương tựa, những kẻ không có nhân phẩn, nhân quyền hay những người chưa biết đức tin. Nhiệm vụ của người Ki-tô hữu là mạnh dạn đến với họ, giúp đỡ, chia sẻ một cách nhưng không, để tình yêu của Chúa được tỏ lộ và lan rộng. Dẫu biết rằng, nhiều khi dấn thân vào con đường này, chúng ta cũng phải đối diện với nhiều những nghi nan, thử thách, thậm chí là phải chết. Thế nhưng như lời thánh Phaolo, tình yêu đức Ki-tô thôi thúc chúng ta. Trước tiên là tình yêu Chúa, sau là tình yêu tha nhân. Tình yêu của Ngài hoạt động thực sự trên cuộc đời ta, từ tình yêu này, chúng ta sẽ dẫn đến tình yêu tha nhân và đưa họ trở về với Chúa. Có thực thi nhiệt thành giáo huấn nơi Người dạy như thế, chúng ta mới có cơ hội nhận ra một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương đang hiện diện nơi mọi ngõ ngách của cuộc đời. Đồng thời, qua đời sống chứng tá đức tin như thế, chúng ta dám hy vọng vào một cuộc sống mai hậu, nơi đó chúng ta đáng được đứng vào hàng ngũ bên phải vinh hiển nơi Ngài. Amen.

Lm Micae Vũ An Lộc
__________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
Suy niệm của Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=56494&p=181188&viewfull=1#post181188)
Suy niệm của Ủy ban Giáo dục Công giáo HĐGMVN (http://thanhcavietnam.info/forum/showthread.php?54372-thu-hai-tuan-i-mua-chay.html&p=177458&viewfull=1#post177458)
Suy niệm của Lm Gioan Vũ Xuân Nghị (http://thanhcavietnam.info/forum/showthread.php?51721-thu-hai-tuan-i-mua-chay-nam-b.html&p=172988&viewfull=1#post172988)
Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ (http://thanhcavietnam.info/forum/showthread.php?49330-thu-hai-tuan-i-mua-chay-nam-chan.html&p=168051&viewfull=1#post168051)
Suy niệm của tgpsaigon.net (http://thanhcavietnam.info/forum/showthread.php?44730-thu-hai-tuan-i-mua-chay-nam-c.html&p=157006&viewfull=1#post157006)
Lẽ sống ngày 18/2: Hai biển hồ (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=2&p=26843&viewfull=1#post26843)
Lẽ sống ngày 19/2: Thiên Chúa quan phòng (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=2&p=26989&viewfull=1#post26989)