PDA

View Full Version : xin anh chi em giáo lỹ viên trả lời gium em với aquachtuong
03-04-2018, 02:52 PM
em chưa hiể vân đê lich công giáo lắm mong anh chi em trả lời giúp em câu hỏi nạy ajh < Em chào mọi người . Cho em hỏi .trong những ngày lễ công giáo tại sao lại viết là'' lễ họ'' ạ>

Titanic
03-04-2018, 03:27 PM
Lễ Họ (LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN) Theo luật chung, đó là lễ mà các giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận (GL 388), và linh mục quản xứ dâng lễ chỉ cho giáo dân trong giáo xứ (GL 534).
GL 534, 1: "Sau khi đã nhận giáo xứ, quản xứ có nghĩa vụ phải chỉ thánh lễ cho giáo dân được giao phó cho mình vào mỗi ngày Chúa Nhật và lễ buộc trong giáo phận: ai bị ngăn trở chính đáng không cử hành được, thì phải nhờ người khác chỉ lễ trong chính các ngày ấy, hay chính mình chỉ lễ vào những ngày khác".
GL 534, 2: "Quản xứ phải coi nhiều giáo xứ, thì vào những ngày nói ở tiết 1, chỉ buộc phải chỉ một lễ cho tất cả giáo dân được giao phó cho mình".
GL 534, 3: "Quản xứ không làm đủ bổn phận nói ở tiết 1 và tiết 2, thì đã bỏ bao nhiêu lễ, phải lo chỉ cho đủ bấy nhiêu lễ sớm hết sức".

Nguồn tham khảo:
http://www.catruong.com/tailieu/phungvu_canbiet.htm
http://cdgiusetacoma.org/mucvu/hoc-hoi-phung-vu/qui-luat-tong-quat-nam-phung-vu.html