PDA

View Full Version : Ngày 11/ 6 Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.phale
10-06-2018, 06:29 PM
Ngày 11/6 Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ
(bài đọc Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn xem bên dưới)

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3
"Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa; Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarxê tìm Saolô. Gặp được rồi, liền đưa Saolô về Antiôkia. Cả hai ở lại tại Hội Thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo; chính tại Antiôkia mà các môn đệ lần đầu tiên nhận tên là "Kitô hữu".
Bấy giờ trong hội thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thư ấu, và Saolô.
Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: "Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định". Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3a. 3cd-4. 5-6
Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành đối nhà Israel. - Đáp.

3) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng tôi. Toàn thể địa cầu hãy hân hoan mừng Chúa, hãy vui mừng hoan lạc và đàn ca. - Đáp.

4) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm thụ, với đàn cầm thụ, với nhạc cụ râm ran: Hãy thổi sáo và rúc tù và, hân hoan trước thánh nhan Chúa là Vua. - Đáp.

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Thiên Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các Tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 10, 7-13
"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

"Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

"Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: 'Bình an cho nhà này'. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net (http://thanhlinh.net/node/21297)

phale
10-06-2018, 08:30 PM
Suy niệm:

“Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10, 9-10).

Trong bài Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Ngài dạy các ông: “Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc” (Mt 10, 8-10). Điều này nghe có vẻ nghịch lý trong bối cảnh xã hội ngày nay khi con người đề cao của cải vật chất và lối sống hưởng thụ. Người ta thường nói “đầu tiên là tiền đâu”, hay “không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào núi và lấp biển, có tiền ắt làm nên”, để nói lên tầm quan trọng của tiền bạc của cải. Thoạt nghe, chúng ta thấy cũng có lý, nhưng nếu suy xét cho cùng, tiền không phải là tất cả, “tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng chẳng nên gắn bó làm chi” (Tv 62,11). Do đó, Chúa Giêsu mời gọi các Tông đồ đừng mang tiền bạc, bao bị, dày dép, gậy gộc, nhưng hãy trở nên những người nghèo của Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, người nghèo trước hết là con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về bản thân; hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, không cậy dựa vào trần gian, chỉ làm tôi một mình Thiên Chúa (x. Mt 6,24). Hơn nữa, người nghèo là sở hữu của Thiên Chúa, là gia nghiệp của Thiên Chúa. Người nghèo là người hạnh phúc nhất, vì Nước Trời là của họ (x. Mt 5,3). Bởi vậy, Chúa Giêsu muốn các Tông đồ và các thế hệ tông đồ trong mọi thời và mọi nơi sống tinh thần nghèo khó.

Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta sống nghèo khó mà còn nêu gương khó nghèo cho chúng ta. Ngài vốn là Đấng giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta (x. 2Cr 8,9). Quả thực Ngài là người nghèo nhất, Ngài không chút bận tâm về ngày mai, không hề lo toan tích trữ, không cần chỗ tựa nương: “chồn có hang, chim có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu” (Mt 8, 20). Noi gương Thầy Chí Thánh, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần nghèo khó, đặc biệt trong sứ vụ tông đồ truyền giáo. Khó nghèo trong đời truyền giáo tự nó là một chứng từ có sức thuyết phục chống lại việc tôn thờ tiền bạc vật chất ngày nay. Người tông đồ truyền giáo phải làm chứng rằng chỉ có Thiên Chúa mới là kho tàng đích thực của mình. Nếu kho tàng đích thực của chúng ta là chính Chúa thì toàn bộ con người chúng ta hướng về Người, đúng như Chúa Giêsu đã nói, “kho tàng của anh ở đâu, thì lòng của anh ở đó” (Mt 6, 21). Sống tinh thần truyền giáo, chúng ta được mời gọi chia sẻ đời sống của những người khốn khó, làm việc giữa những người nghèo và ngoài lề xã hội, âm thầm phục vụ cách nhưng không vì đã được cho nhưng không.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết giữ tâm hồn thanh thoát, nhẹ nhàng với của cải vật chất, để sẵn sàng ra đi rao giảng Tin Mừng, đem niềm vui và bình an Chúa đến cho mọi người. Amen.

http://www.giaoducconggiaohdgm.org (http://www.giaoducconggiaohdgm.org/bai-viet/suy-niem-loi-chua-thu-hai-tuan-x-thuong-nien-0)
(http://www.giaoducconggiaohdgm.org/bai-viet/suy-niem-loi-chua-thu-hai-tuan-x-thuong-nien-0)___________________________________________

Mời bạn đọc:
-Suy niệm của Linh mục Giuse Nguyễn Hưng lợi DCCT (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=55018&p=178607&viewfull=1#post178607)
- Suy niệm của Đài phát thanh Chân lý Á châu
(http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?46463-thu-ba-tuan-x-thuong-nien-nam-c.html&p=161815&viewfull=1#post161815)- Suy niệm của (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?49980-thu-tu-tuan-x-mua-thuong-nien-nam-chan-ngay-11-6-le-thanh-barnaba-tong-do-le-nho.html&p=169429&viewfull=1#post169429) Bảo_†_Lâm
(http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?52885-thu-nam-tuan-x-mua-thuong-nien-nam-le-ngay-11-6-thanh-barnaba-tong-do-le-nho.html&p=174662&viewfull=1#post174662)- Suy niệm của tgpsaigon.net (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?52885-thu-nam-tuan-x-mua-thuong-nien-nam-le-ngay-11-6-thanh-barnaba-tong-do-le-nho.html&p=174675&viewfull=1#post174675)
- Lẽ sống ngày 10/6: Hãy làm chủ chính mình
(http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=5&p=54912&viewfull=1#post54912)- Lẽ sống ngày 11/6: Kẻ tháo đinh (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=5&p=55125&viewfull=1#post55125)

phale
10-06-2018, 08:30 PM
BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 1-6
"Êlia đứng trước tôn nhan Chúa, Thiên Chúa Israel".
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Êlia người Thesbê thuộc miền Galaad, tâu vua Acáp rằng: "Có Chúa là Đấng hằng sống, Thiên Chúa dân Israel, mà tôi đứng trước tôn nhan! Trong những năm sắp tới, sẽ không có sương mà cũng không có mưa, nếu tôi không ra lệnh". Và Chúa đã phán cùng Êlia như sau: "Ngươi hãy bỏ nơi này, đi về hướng đông và ẩn náu tại suối Karit ở phía đông sông Giođan. Nơi đây ngươi sẽ uống nước suối, và Ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi". Vậy ông trẩy đi và làm như lời Chúa dạy. Ông đến ẩn náu tại suối Karit ở phía đông sông Giođan. Sáng sớm quạ đem cho ông bánh và thịt; ban chiều quạ cũng lại đem cho ông bánh và thịt, và ông uống nước suối.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Đáp: Ơn phù trợ của tôi do nơi danh Chúa, là Đấng đã tạo thành đất với trời (c. 2).

1) Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ của tôi do nơi danh Chúa, là Đấng đã tạo thành đất với trời. - Đáp.

2) Người chẳng để cho chân ngươi xiêu té, Đấng bảo vệ ngươi, Người chẳng có ngủ say. Kìa Đấng bảo vệ Israel, Người không thiếp giấc, không ngủ say. - Đáp.

3) Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là Đấng che chở ngươi ở bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, và mặt trăng cũng chẳng hại ngươi về ban đêm. - Đáp.

4) Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tai biến, Người sẽ bảo vệ linh hồn ngươi. Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi, khi tới, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời. - Đáp.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net (http://www.thanhlinh.net/node/62946)