PDA

View Full Version : Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 23/7 Thánh Birgitta, nữ tu.phale
22-07-2018, 05:27 PM
BÀI ĐỌC I: Mk 6, 1-4. 6-8
"Người hỡi, Ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào Chúa đòi hỏi nơi ngươi".
Trích sách Tiên tri Mikha.
Các ngươi hãy nghe Chúa phán: "Ngươi hãy đứng lên, hãy trình bày lời tố cáo của ngươi trước núi non, và các đồi hãy nghe tiếng của ngươi. Hỡi các núi và nền tảng kiên cố của địa cầu, hãy nghe Chúa tố cáo dân Người và biện luận với Israel.

"Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay là Ta đã làm khổ ngươi điều gì? Hãy trả lời cho Ta biết. Chính Ta dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập, đã giải thoát ngươi khỏi nhà nô lệ, và sai Môsê, Aaron và Maria đi trước mặt ngươi?"

Tôi sẽ hiến dâng vật gì lên Thiên Chúa cho xứng đáng? Hay là tôi sấp mình trước Thiên Chúa Tối Cao? Tôi sẽ dâng lên Người của lễ toàn thiêu và con bê một tuổi chăng? Chúa có hài lòng với hằng ngàn chiên đực, hoặc hằng muôn vàn dê đực béo tốt chăng? Tôi sẽ dâng con đầu lòng để đền tội ác của tôi, và dâng con cái tôi để đền chính tội tôi chăng?

Người hỡi, Ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào Chúa đòi hỏi nơi ngươi: tức là ngươi hãy thực hiện công bình, quý mến lòng nhân lành, và khiêm tốn bước theo Thiên Chúa ngươi.
Đó là lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 và 23
Đáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ (c. 23b).

1) "Hãy tập họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta cùng hy sinh lễ". Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của Ngài, vì chính Đức Thiên Chúa, Ngài là thẩm phán. - Đáp.

2) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò con, cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những con dê đực. - Đáp.

3) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng. - Đáp.

4) Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta cũng giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 12, 38-42
"Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net (http://www.thanhlinh.net/node/21502)

phale
23-07-2018, 09:08 PM
Suy Niệm
Người tín hữu sống đạo, đôi khi chỉ muốn điều Thiên Chúa làm cho mình hơn là làm điều Thiên Chúa muốn. Hệ quả là người tín hữu giữ đạo theo thời vụ, giữ đạo theo thương mại hóa, là tín hữu giữ đạo chứ không sống đạo, đạo chỉ trong nhà thờ, còn ra ngoài thì hành xử như người không đạo, không niềm tin, và không có Thiên Chúa.
Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta: “Làm điều Thiên Chúa muốn, và nhận ra Thiên Chúa muốn điều con người làm”.
1. Làm điều Thiên Chúa muốn
Khi những người Pharisiêu đến thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Qua đây chúng ta có thể nói. Những người Pharisiêu muốn điều Thiên Chúa làm hơn là làm điều Thiên Chúa muốn. Họ đã chứng kiến phép lạ khi Đức Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, chữa kẻ bị quỷ ám, nhưng với họ bấy nhiêu chưa đủ để họ tin. Hôm nay lời thách thức của họ mang tính muốn Đức Giêsu làm, hơn là làm vì lòng thương xót.
Trước lời đề nghị mang tính thách thức, Đức Giêsu đáp lại: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy".
Đức Giêsu mời gọi họ noi gương dân thành Ninivê. Khi tiên tri Jona kêu gọi ăn năm sám hối, dân thành Ninivê đã tin và chấp nhận làm điều Thiên Chúa muốn, qua việc ăn chay và từ bỏ con đường tội lỗi. Cũng qua đây Đức Giêsu loan báo về dấu lạ lớn nhất mà họ có thể thấy được, đó là phải chờ đợi biến cố khổ nạn và Phục Sinh của Ngài. Đây chính là điều Thiên Chúa muốn, và để hưởng được công phúc qua biến cố này, con người phải "làm điều Thiên Chúa muốn".
2. Muốn điều con người làm
Con người phải học và lắng nghe để biết Thiên Chúa muốn điều con người làm. Bài đọc một tiên tri Mikha thuật lại Thiên Chúa muốn điều con người làm. Trước tiên đó là lời ta thán của Thiên Chúa: “Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta”.
Còn dân Israen thì loay hoay trong việc: "Tôi sẽ mang gì vào chầu ĐỨC CHÚA và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? ".
Tiên tri Mikha đã nói lên điều Thiên Chúa muốn là: "Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào ĐỨC CHÚA đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn."
Một người giáo dân hay tin có một giáo xứ nọ, ở đấy có tượng Chúa hay làm phép lạ, ông liền tìm đến. Khi đến nơi, ông gặp một cụ già từ trong nhà thờ đi ra và hỏi: "Tôi nghe nói ở đây có tượng Chúa hay làm phép lạ phải không? ". Cụ già đáp: "Có tượng Chúa hay làm phép lạ hay không tôi không biết, nhưng ở đây chúng tôi đi lễ mỗi ngày, và nghe giảng mỗi ngày. Chúng tôi được dạy làm điều Chúa muốn, và mỗi người muốn làm điều Chúa dạy, kể từ đó chúng tôi sống hài hòa và nâng đỡ lẫn nhau, và chúng tôi nhận thấy giáo xứ rất bình an và vui vẻ". (sưu tầm)
Mặt khác điểm chung người vô thần, người không tin, và Pharisiêu là luôn nhìn dấu lạ do sự tương tác của vũ trụ, của thiên nhiên, chứ không phải do con người hay do Thiên Chúa.
Mới đây trên VTV1 có một bình luận hài hước về cụm từ: “Biến đổi khí hậu”. Bình luận viên nói: Cá chết: Biến đổi khí hậu; Nắng nóng: Biến đổi khí hậu; Sạt lở: Biến đổi khí hậu; Bãi rác Đa Phước bốc mùi: Biết đổi khí hậu; Ngập lụt: Biến đổi khí hậu. Không ai dám đứng ra chịu trách nhiệm, và không ai dám can đảm nhìn nhận bởi con người đang quay lưng lại với Thiên Chúa.
Tam Thái
________________________________________________________

Mời bạn đọc:
- Suy niệm của Lm Nguyễn Nguyên
(https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=57088&p=182313&viewfull=1#post182313)- Suy niệm của: (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=55203&p=179034&viewfull=1#post179034)http://gpbuichu.org (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=55203&p=179034&viewfull=1#post179034)
- Suy niệm của (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?53104-thu-hai-tuan-xvi-mua-thuong-nien-nam-le.html&p=175070&viewfull=1#post175070)Bảo_†_Lâm (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?53104-thu-hai-tuan-xvi-mua-thuong-nien-nam-le.html&p=175070&viewfull=1#post175070)
-Suy niệm của tgpsaigon.net
(http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?41901-thu-hai-tuan-xvi-thuong-nien-nam-ii.html&p=149028&viewfull=1#post149028)- Lẽ sống ngày
- Lẽ sống ngày