PDA

View Full Version : Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 21/8 Thánh Piô X Giáo hoàng. Lễ nhớ.phale
20-08-2018, 11:43 PM
BÀI ĐỌC I: Ed 28, 1-10
"Ngươi chỉ là người phàm, chớ không phải Thiên Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa".
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy bảo vua Tirô rằng: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: bởi vì ngươi tự kiêu mà rằng: "Ta là Thiên Chúa, ta ngồi trên toà Thiên Chúa giữa biển", vì ngươi chỉ là người phàm, chứ không phải là Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa! Phải rồi, ngươi khôn ngoan hơn Đaniel! Không điều bí ẩn nào mà ngươi không biết: Nhờ tài trí và khôn ngoan mà ngươi nên hùng mạnh, và ngươi đã tích trữ vàng bạc trong kho tàng. Nhờ tài trí dồi dào trong việc buôn bán, ngươi đã gia tăng của cải, và tâm hồn ngươi tự cao tự đại về sự phú cường của ngươi.

Vì thế Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Bởi lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa, thì đây Ta sẽ dẫn quân ngoại bang, là những kẻ hung bạo nhất trong các dân, đến giày xéo trên ngươi, họ sẽ tuốt gươm chống lại sự khôn ngoan tốt đẹp của ngươi, và làm ô danh ngươi. Họ sẽ giết và triệt hạ ngươi, ngươi sẽ chết như những kẻ chết chìm dưới lòng biển. Trước mặt những kẻ giết ngươi, nào ngươi còn dám nói: "Ta là Thiên Chúa" nữa sao? Vì ngươi là người chứ không phải là Chúa trong tay những kẻ hạ sát ngươi. Ngươi sẽ chết trong tay ngoại bang, như những kẻ không chịu cắt bì: vì Ta đã phán! Chúa là Thiên Chúa phán như vậy.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Đnl 32, 26-27ab. 27cd-28a. 30. 35cd-36ab
Đáp: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39).

Xướng: 1) Ta đã phán: "Chúng đang ở đâu?" Ta sẽ làm cho người ta không còn nhớ đến chúng. Nhưng vì giận quân thù, Ta đã giãn ra, kẻo quân thù chúng sẽ nhạo cười. - Đáp.

2) Chúng sẽ nói rằng: "Tay chúng ta cao cả, chẳng phải Chúa đã làm những sự này". Dân này chẳng có lo lắng, và không có khôn ngoan chút nào. - Đáp.

3) Bởi đâu một người lại đuổi theo nghìn người, hai người lại đuổi theo một vạn? Vậy chẳng phải vì Chúa đã bán chúng, và Chúa đã chẳng bỏ mặc chúng sao? - Đáp.

4) Ngày tiêu diệt đã gần, và thời hẹn chóng đến. Chúa sẽ xét xử dân Người, và xót thương kẻ làm tôi Chúa. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 36a và 29b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 19, 23-30
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được".
Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".
Đó là lời Chúa.

(http://www.thanhlinh.net/node/22291)www.thanhlinh.net (http://www.thanhlinh.net/)

phale
21-08-2018, 09:27 AM
Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng hình ảnh "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời" để nói cho chúng ta về sự nguy hiểm từ tiền của, có sức mạnh lôi cuốn con người chúng ta, khiến chúng ta khó được vào nước Trời.

Kiếm tiền, ham mê tiền bạc là xu hướng của con người trong thế giới đang chạy theo nền kinh tế thị trường ngày nay. Ngoài xã hội, nhiều vụ việc gian dối, tham nhũng, lừa đảo, làm cho con người đánh mất lương tâm, tha hóa.

Tiền bạc vật chất cần thiết cho cuộc sống của con người, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo, khiến chp nhiều người Công giáo đã không còn dành thời giờ đi nhà thờ dự lễ, rước lễ, cũng không còn nhớ đến việc đọc kinh cầu nguyện tối sớm. Gia đình lơ là, trễ nải, nguội lạnh khô khan trong đời sống đạo. Nhiều gia đình tan vỡ, tình anh chị em bị chia cắt cũng vì tranh giành của cải, tài sản của cha mẹ để lại.

Bởi thế, người đời thường ví tiền bạc như là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Tiền của cần thiết cho cuộc sống, thế nhưng người ta dễ để nó trở thành ông chủ thì thật vô phúc!

Trước những nguy cơ về tiền bạc và việc sử dụng tiền bạc, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải cẩn thận: đừng để tiền bạc làm biến chất phẩm chất cao quý của mỗi người chúng ta.

Chúng ta hãy nhớ lại Lời Chúa dạy để biết chọn lựa Nước Trời là cần thiết và trên hết: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33).

Chúng ta hãy hướng cả con người và cuộc sống về Thiên Chúa, tin tưởng và phó thác cho Chúa, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều chúng ta cần mỗi ngày.

Trái lại nếu lo lắng về những của cải đời này như là mục đích, và chúng ta dành mọi nỗ lực của mình vào nó, chắc chắn chúng ta sẽ bị cám dỗ nặng nề, là chỉ dựa trên sức riêng mình và không cần gì đến Thiên Chúa nữa.

Vậy, nếu chúng ta được Chúa ban cho có nhiều tiền bạc, có cuộc sống sung túc, thì chúng ta phải làm gì để mang lại lợi ích cho chúng ta mai sau?

Chỉ khi nào chúng ta sống bài học yêu thương như Chúa yêu, chúng ta mới thấy giá trị của tình yêu vượt lên trên tất cả, cả những gì mà người đời đánh giá là sự giàu có của cải vật chất.

Nhìn vào gương Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta (Ấn Độ), chúng ta học được bài học yêu thương và phục vụ. Tất cả cuộc đời và công trình của Mẹ Têrêsa là một chứng từ cho niềm vui trong yêu thương, cho sự cao cả và phẩm giá của mỗi một con người, cho giá trị của từng việc nhỏ nhất được thực thi với đức tin và tình yêu, và trên hết, cho sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.

Hôm nay, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta đừng đặt nặng về của cải trần thế, đồng thời mời gọi chúng ta biết cách sử dụng của cải vật chất để xây dựng cuộc sống mai sau, bằng cách yêu thương, phục vụ và chia sẻ cho tha nhân những nhu cầu cần thiết cho tha nhân. Và việc làm tốt của chúng ta hôm nay có giá trị vĩnh cửu đến bất ngờ trong Nước Trời: “Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời.”

Lạy Chúa xin đừng để chúng con bị tiền bạc điều khiển. Xin cho chúng con biết biết dùng của cải đời này mà mua Nước Trời. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
______________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
- Suy niệm của Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=55339&p=179312&viewfull=1#post179312)
- Suy niệm của (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?50470-thu-ba-tuan-xx-mua-thuong-nien-nam-chan-ngay-19-8-thanh-gioan-eude-linh-muc.html&p=170451&viewfull=1#post170451) Bảo_†_Lâm (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?50470-thu-ba-tuan-xx-mua-thuong-nien-nam-chan-ngay-19-8-thanh-gioan-eude-linh-muc.html&p=170451&viewfull=1#post170451)
- Suy niệm của tgpsaigon.net (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?42452-thu-ba-tuan-xx-thuong-nien-nam-ii.html&p=150625&viewfull=1#post150625)
- Lẽ sống ngày 21/8: Kẻ thù trong mơ (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=7&p=64316&viewfull=1#post64316)