PDA

View Full Version : HĐGMVN: Thông tin về sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger EtchegarayCaohuong
06-09-2019, 09:32 AM
HĐGMVN: Thông tin về sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger Etchegaray

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2019_09/duc-hong-y-roger-etchegaray538691.jpg

HĐGMVN: Thông tin về sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger EtchegarayTrước sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger Etchegaray, vị đại ân nhân của Giáo Hội Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, đại diện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, sẽ gửi lời phân ưu, và đã ngỏ lời về vị Hồng y khả kính Roger như sau:


http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2019_09/duc-co-hong-y-etchegaray-1.jpg

Nguồn tin: www.hdgmvietnam.com (http://www.hdgmvietnam.com)