PDA

View Full Version : Sợ Người Mỹ hay Sợ Tiếng Mỹgiusehien
02-12-2008, 07:59 AM
Ðó là câu hỏi tôi thường nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Tôi còn nhớ khi ngồi trên ghế nhà trường trung học, vị giáo sư mỹ đã yêu cầu mọi người nhìn vào bản than của mình và đánh giá trình độ anh văn của mình. Ngụ ý trình đội anh văn của tôi không lưu loát như bây giờ. Thường nghĩ đi thì nói sai 50% còn những phần trăm còn lại là nhờ sự dũng cảm và mạnh dạn. Dù vậy, tôi thường dùng anh văn để nói chuyện với mọi người trong lớp. Theo bản thân tôi, không phải tôi sợ nói tiếng anh mà là sợ tiếp xúc với người mỹ bởi vì khi tiếp xúc với họ, tôi không đủ khả năng của mình để diễn đạt những gì mình muốn diễn đạt với họ hay không. Bây giờ thì tiếng Anh của tôi khá lưu loát rồi. Tôi khuyên những bạn nào khi nói tiếng anh cần phải mạnh dạn. :111::read::guitar::monkey03::beer: