PDA

View Full Version : ĐHY Ruini khuyến cáo các nữ tu dùng internetdvtung
25-10-2007, 08:55 PM
ĐHY Ruini khuyến cáo các nữ tu dùng internet


http://vietcatholicnews.com/pics/nutuweb.jpg

Rôma : ĐHY Ruini, Đại Diện địa phận Rôma của ĐTC, đã mong muốn các nữ tu sử dụng các dụng cụ mà kỹ thuật vi tính mang lại cho mọi người trong thế giới truyền thông.
Trong bài phát biểu ở hội nghị địa phận của Hiệp Hội các Bề Trên Ý (USMI), đại diện khoảng 1287 cộng đoàn và hơn 22.000 nữ tu, trong đại thính phòng của Đại Học Giáo Hoàng Urbano, ĐHY đã nói : « Thưa quý Nữ Tu, hãy lướt « nét » và hãy viết blog ».

Ngài cho biết : « Một linh mục của địa phận Novara đã cho tôi biết rằng đề tài « Giêsu » rất được bàn cãi trên các blog của giới trẻ. Tuy nhiên, lối tiếp cận của họ lại được xây dựng từ những cuốn sách chống phá rất phổ biến ngày nay, chứ không phải từ những bản văn của « Chúa Giêsu thành Nazareth » của ĐTC Biển Đức XVI.

ĐHY tự hỏi : « trong 10 năm nữa, hình ảnh của Chúa Giêsu sẽ ra thế nào nếu những tư tưởng này thắng thế ? Tôi không phải là ngưòi am hiểu Internet, nhưng tôi nghĩ rằng các nữ tu trẻ nên vào trong các blog để sửa sai những ý kiến của người trẻ và chỉ cho họ đâu là Chúa Giêsu đích thật ».

ĐHY nhấn mạnh : trong « hình thức tông đồ mới mẻ » này, các nữ tu có thể đóng góp nhiều. Vả lại, mục tiêu của chương trình của USMI của giáo phận Rôma là công bố rằng « Chúa Giêsu là Chúa, giáo dục đức tin, bước theo chân Người, chứng tá ».

ĐHY nhắc nhớ rằng « việc giáo dục là một đòi hỏi cấp bách, ở trung tâm những bận tâm của ĐTC Biển Đức XVI xem giáo dục đức tin là một việc phục vụ cho xã hội, vì đào tạo đức tin có nghĩa là đào tạo nhân vị con người. »
Tiến Nhân