PDA

View Full Version : Cầu cho linh hồn Đô-Mi-Ni-Côprnguyenhoang
06-12-2008, 09:54 PM
Thưa các thành viên của của TCVN , người cha thân yêu của mình đã vừa qua đời vào ngày 3 / 12 ( Lễ thánh Phanxico Savie ) trong tinh thần liên đới , xin các bạn hãy cầu nguyện cho ba tôi - Linh hồn Đa - Minh .Để ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa .

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/PhiNguyen/Vol04--NoiNiemCuaCon/64K/08.SuSongThayDoiMaKhongMatDi--MaiHau.mp3

ailaudu
06-12-2008, 11:07 PM
Thưa các thành viên của của GMTY , người cha thân yêu của mình đã vừa qua đời vào ngày 3 / 12 ( Lễ thánh Phanxico Savie ) trong tinh thần liên đới , xin các bạn hãy cầu nguyện cho ba tôi - Linh hồn Đa - Minh .Để ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa .


xin chia buồn cùng bạn và gia đình

Xin Chúa tha tội và dẫn đưa linh hồn Đa-Minh về hưởng phước đời đời...
Chúng con cầu xin Người...
A-men...

"Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan, như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười. Lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô : Tôi thật vinh phúc..."

xoicucnong
08-12-2008, 12:22 AM
Lạy CHúa xin ban cho linh hồn Đa MInh được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hốn ấy. Amen!!!

littlewave
08-12-2008, 09:19 AM
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ĐaMinh cha bạn:

Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu cực châu báu Chúa Jesus Con Chí Thánh, hợp với các thánh lễ được dâng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu nguyện cho các linh hồn lành thánh trong luyện ngục, cho các tội nhân khắp nơi, các tội nhân trong Giáo hội hoàn vũ, trong nước con và trong gia đình con
Xin Chúa thương đặc biệt linh hồn ĐaMinh của chúng con. Amen

px_hongtrinh
08-12-2008, 09:47 AM
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đominicô được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.

joseph-quynh
08-12-2008, 11:32 AM
Lạy Chúa,xin cho linh hồn Đaminh được an nghỉ ngàn thu,và được ánh vinh quang bất diệt soi chiếu đến muôn đời.Amen

giusehien
08-12-2008, 11:54 AM
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Đaminh về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

xuanchinh
08-12-2008, 12:12 PM
Xin chia buồn cùng gia đình bạn và hiệp thông với các ACE cùng cầu nguyện cho linh hồn cha bạn sớm được an nghỉ nơi Chúa.
Lạy Chúa xin thương xót linh hồn Đaminh.

forget_me_not
08-12-2008, 12:20 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn ĐaMinh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Masafot
08-12-2008, 01:26 PM
Giêsu- Maria- Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn ĐAMINH.
Giêsu- Maria- Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn ĐAMINH.
Giêsu- Maria- Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn ĐAMINH.
Xin hiệp thông cùng gia đình bạn trong lời cầu nguyện! Xin Chúa sớm đưa linh hồn ĐAMINH về bên Ngài! Amen!

bethichconlua
08-12-2008, 05:40 PM
Xin Chúa nhận lời chúng con ....Amen

phaolobao
08-12-2008, 07:23 PM
Xin chia buồn cùng gia quyến.Xin chúa chúc lành cho linh hồn Đa-Minh sớm được lên nước thiên đàng vui hưỡng vinh phúc cùng chúa.Amen

Rocky
08-12-2008, 08:03 PM
Thưa các thành viên của của TCVN , người cha thân yêu của mình đã vừa qua đời vào ngày 3 / 12 ( Lễ thánh Phanxico Savie ) trong tinh thần liên đới , xin các bạn hãy cầu nguyện cho ba tôi - Linh hồn Đa - Minh .Để ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa .Cùng hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Đa Minh...

Nguyện Chúa thứ tha mọi phần phạt và mau cho linh hồn Đa Minh vui hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa....

Maria_Thuy
09-12-2008, 07:38 PM
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu, con Chí Thánh của Cha,là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc,xin Cha thương xót linh hồn Đaminh........
Xin Cha đừng nhìn đến lỗi lầm của lh Đaminh, nhưng xin nhìn đến giá máu mà Con Chí Thánh của Cha đã đổ ra cho những yếu hèn của lh Đaminh, mà tha mọi phần phạt cho lh Đaminh......Con xin hiệp ý với lời cầu nguyện của anh chị em con,tha thiết cầu xin Cha.........Amen

Rosa_Huong
17-12-2008, 08:59 AM
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.
Lạy Chúa Jesu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi sa hỏa ngục và đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là linh hồn Dominico cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
:77:

Maria_nguyen
17-12-2008, 03:09 PM
Tôi xin chia buồn cùng gia đình bạn prnguyenhoang.
Xin hiệp ý cùng ACE cầu cho linh hồn Đaminh được lên chốn nghỉ ngơi,hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng _Amen.