PDA

View Full Version : Lễ Mẹ Vô nhiễmhungdung
07-12-2008, 09:01 AM
Lễ Mẹ Vô nhiễm


Phương dược mà các con đang cần:Bí tích Hòa giải


Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Thai.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy chia sẻ niềm vui lớn lao của
toàn thể Giáo Hội khi chiêm ngưỡng đặc ân riêng Chúa Ba Ngôi đã ban
cho Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa.

Mẹ là Mẹ tuyệt mỹ của các con, và các con đã kêu cầu Mẹ như thế. Mẹ
muốn mặc vẻ đẹp của Mẹ cho các con, khuyến khích các con theo Mẹ
trên đường ơn sủng và thánh thiện, trong sạch và đồng trinh.

Chỉ có một điều xúc phạm vẻ đẹp nội tâm của các con, đó là tội lỗi.
Chính vì thế, hôm nay Mẹ xin các con mỗi ngày hãy chống lại điều xấu
xa ghê sợ đó.


Tội lỗi là hậu quả của sự hỗn độn nguyên thủy, cản trở không cho các
con được thụ thai và sinh ra vô nhiễm như Mẹ.

Hết thảy các con đã sinh ra dưới ách di truyền xấu xa và độc dữ này.
Các con được giải thoát khỏi ách nặng đó khi chịu Phép Rửa tội, nhưng
hậu quả của nó vẫn còn, khiến các con quá mỏng dòn và vẫn hướng
chiều về tội lỗi. Và trong đời sống, các con vẫn thường là nạn nhân của
tội lỗi.
Điều thứ nhất các con phải làm là nhìn nhận tội lỗi là một sự dữ, và sau
đó phải sám hối ngay bằng lòng mến yêu tinh tuyền và siêu nhiên.

Biết bao con cái Mẹ không còn nhìn nhận tội lỗi là một sự dữ nữa và
thường đón nhận tội lỗi như một điều tốt lành. Vì thế họ để tội lỗi xâm
nhập linh hồn, lòng trí và đời sống của họ. Rồi sau đó, vì không còn đủ
sức sám hối, họ thường để mình bị ô uế bởi chứng trọng bệnh này.

Các con phải tìm đến thứ thuốc mà lòng nhân hậu Chúa Giêsu đã chuẩn
bị cho các con : đó là Bí Tích Hòa Giải.

Trong thời đại này, người ta phải năng xưng tội biết bao! Vậy mà ngày
nay việc xưng tội lại đang biến mất trong đời sống của nhiều con cái Mẹ.
Họ đã bỏ mất thói quen năng xưng tội : đó là chứng dấu của cuộc khủng
hoảng mà Giáo Hội đang trải qua.

Các con yêu dấu, nhờ các con, Mẹ muốn làm cho Phép Bí Tích Hòa
Giải lại được thịnh vượng trong Giáo Hội. Mẹ muốn tất cả các con cái
Mẹ hãy mau mắn chạy đến nguồn mạch ơn thánh và lòng thương xót
Chúa đó.
Các con cũng thế, những con cái yêu dấu Mẹ, Mẹ xin các con
hãy năng xưng tội và nếu có thể hãy xưng tội hàng tuần.

Mẹ xin các con hãy ngồi tòa giải tội để sẵn sàng giúp những ai cần đến.

Các con hãy cặn kẽ dậy dỗ Giáo dân về sự cần thiết của Bí Tích Hòa
Giải, nhất là khi mắc tội trọng.
Đó là phương thuốc các con phải dùng, nếu các con muốn tiến trên
đường ơn sủng và thánh thiện. Bằng con đường đó, các con sẽ noi theo
Mẹ thiên quốc các con, Đấng đang lôi cuốn các con trong hương thơm
tuyệt diệu của Người.

Lúc đó cả các con, các con cũng sẽ được mặc ánh huy hoàng của Mẹ
và sự sống của Chúa Giêsu sẽ bén rễ sâu trong cuộc đời các con.

Từ lục địa Phi châu, với lòng săn sóc của một Từ mẫu, Mẹ mời gọi tất
cả các con hãy tiến bước trên đường tình yêu và thánh thiện, chiến đấu
chống lại Satan và mọi cám dỗ của nó. Nhờ các con, Mẹ sẽ sớm đạt
được thắng lợi là đạp dập đầu con Rồng Hỏa ngục, ngày nay đang rất
quỉ quyệt cám dỗ các con."

(Grand Bassam (Cote d' Ivoire, Phi Châu)
xuanha.net