PDA

View Full Version : Vô nhiễm nguyên tộigioanha
10-12-2008, 07:37 AM
Cách sống mùa Vọng (http://www.ofmvn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=237:cach-sng-mua-vng&catid=19:tho-ca&Itemid=23)


Sống Mùa Vọng bằng tình liên đới
Trí tâm ta nghĩ tới người nghèo.
Họ là như những cánh bèo
Cuốn theo dòng lũ, bám đeo chỗ nào.
Vậy ta hãy ban trao tiền bạc
Giúp nạn nhân đói khát miếng ăn
Ngập tràn bao nổi khó khăn
Nhà tan cửa nát tháng năm buồn phiền.

Mọi người được kết liên trong Chúa
Thế nhân thành điểm tựa cho nhau.
Vũ hòan khỏi cảnh thương đau
Vết thương ích kỷ được mau chữa lành

Nhân lọai được chung phần Thiên quốc
Xác hồn hưởng hạnh phúc vô biên
Tình người nối kết gắn liền
Ở trong tình Chúa vững bền thiên thu
Vô nhiễm nguyên tội (http://www.ofmvn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=236:vo-nhim-nguyen-ti&catid=19:tho-ca&Itemid=23)


Xác hồn của Mẹ trinh trong,
Chứa chan ơn thánh, nên khôngTội Truyền.
Con tim của Mẹ tinh tuyền,
Trở nên xứng đáng đền thiêng Chúa Trời.
Suốt đời Mẹ sống vâng lời,
Chu toàn Thiên Ý như người tôi trung.
Chính nhờ Mẹ sống đến cùng,
Về lời thề hứa: thuỷ chung nghĩa tình.
Chúng con tha thiết cầu xin,
Mẹ thương bầu cử, đoái nhìn phàm nhân.
Giúp cho người thế trở thành,
Con Cha chí ái, thần dân Nước Trời.
Từ nay ai nấy làm người,
Ở trong bản chất tuyệt vời thiện chân.
Cuối đời tất cả chung phần,
Để cùng với Mẹ trong thành Thiên Cung.

"Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (Lc 1, 28).

Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Ngày 8/12/2008
Hai Tê Miệt Vườn, OFM