PDA

View Full Version : CHA KÍNH YÊU!jacobetuan
28-10-2007, 03:16 AM
Lạy Cha!

Chúng con xin dâng lên Cha lời tri ân sâu sắc vì Cha là Đấng Chữa Lành mọi bệnh tật từ thể xác đến tâm hồn.

Cãm tạ Mẹ Maria là Đấng Cầu Bầu rất hữu hiệu cũa chúng con!

CÃM TẠ CHA, NGỢI KHEN CHA ĐẾN MUÔN MUÔN ĐỜI!!

AMEN!