PDA

View Full Version : Hình ảnh Đức TGM Hà Nội đến thăm và tặng quà cho dân chúng bị thiên tai tại Vinh và Thanh Hóavante
15-12-2008, 04:05 AM
Mời các bạn nhấp vào hình để xem toàn bộ hình.....

(http://catholicvideo.org/Albums/81209PhatQua10122008/)
http://catholicvideo.org/Albums/81209PhatQua10122008/Pics/81209PhatQua1.jpghttp://catholicvideo.org/Albums/81209PhatQua10122008/Pics/81209PhatQua9.jpghttp://catholicvideo.org/Albums/81209PhatQua10122008/Pics/81209PhatQua10.jpghttp://catholicvideo.org/Albums/81209PhatQua10122008/Pics/81209PhatQua13.jpg (http://catholicvideo.org/Albums/81209PhatQua10122008/)