PDA

View Full Version : Xin giúp em kiếm 2 bài TÀ ÁO ĐÊM NOEL và NỬA ĐÊM KHẤN HỨAdinh_phuong
16-12-2008, 05:19 AM
Xin quí anh chi em giúp kiếm 2 bài có lời và nốt nhạc

1. TÀ ÁO ĐÊM NOEL
2. NỮA ĐÊM KHẤN HỨA

Xin đa tạ

khietcsc
17-12-2013, 02:13 AM
Vào đây lấy tạm file jpg bài "Tà áo đêm Noel' trước đi http://amnhacmiennam.blogspot.com/2013/06/ta-ao-em-noel-tuan-le.html