PDA

View Full Version : nghe đàn Organ bài Silent nightgioanha
18-12-2008, 06:11 PM
nghe đàn Organ bài Silent night

http://www.youtube.com/watch?v=ciK63i2CvLc&feature=related

gioanha
18-12-2008, 06:13 PM
và mấy bài khác...

http://www.youtube.com/watch?v=4xVhzR3B5ro&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5JYqqGGr6eU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DxXa_9EDWY0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kD1aB4qJShw&feature=related(http://www.youtube.com/watch?v=kD1aB4qJShw&feature=related)