PDA

View Full Version : NGUỒN GỐC LỊCH SỬ CỦA CÁC LINH MỤC TRONG GIÁO HỘIDamsan
30-12-2008, 08:56 AM
NGUỒN GỐC LỊCH SỬ CỦA CÁC LINH MỤC TRONG GIÁO HỘI

1. Đâu là nguồn gốc của các linh mục trong Giáo Hội ?

Trong cuộc sống trần gian của mình, Chúa Giêsu đã chọn 12 Tông đồ. Sau biến cố Hiện Xuống, các Tông đồ tản mác để loan báo Tin Mừng và các ngài đã tạo nên các Giáo Hội địa phương. Đứng đầu mỗi Giáo hội địa phương này, các ngài đặt những vị hữu trách. Các ngài đặt tay cho họ để ban hồng ân Thánh Thần và những quyền hạn mà chính các ngài đã lãnh nhận từ Chúa Kitô : giảng dạy, làm phép rửa, cử hành Thánh Thể. Những vị hữu trách này đảm trách các cộng đoàn, đó là các « episcopoi » (các giám sự), các Giám mục kế vị các Tông đồ.

Chính các Giám mục này đã chọn các kitô hữu để giúp đỡ các ngài trong nhiệm vụ của mình bằng cách giao phó cho họ những trách vụ nhất định. Đó là các « presbyteroi » (các trưởng lão), tham dự vào sứ mệnh của Giám mục.

2. Đâu là sự khác biệt giữa các tư tế Do Thái và các linh mục của Giáo Hội ?

Các tư tế Do thái được thánh hiến cho việc tế tự ở đền thờ Giêrusalem. Vai trò chính yếu của họ là dâng hy lễ trên bàn thờ, bàn thờ hy lễ toàn thiêu ở bên ngoài đền thờ và bàn thờ hương thơm trong đền thờ.

Từ khởi thủy của Giáo Hội, các giám sự và các trưởng lão không được xem như là những tư tế đảm trách tế tự, nhưng như là những tông đồ được sai đến với tất cả mọi người và là những mục tử của cộng đoàn kitô hữu. Chúa Kitô là tư tế tuyệt hảo, chính tất cả cộng đoàn kitô hữu tham dự vào chức tư tế vương giả và ngôn sứ của Ngài, như thánh Phêrô nói trong thư của ngài. Vai trò của các mục tử là hướng dẫn cộng đoàn, truyền sứ điệp Tin Mừng và cử hành Thánh Thể và các bí tích.

3. Tại sao người ta đã gọi những người thực thi thừa tác vụ mục tử là « linh mục »?

Sau thời bình yên của Constantin vào thế kỷ thứ IV, kitô giáo đã thay thế dần dần các tôn giáo dân ngoại, người ta đã xây dựng các thánh đường thay cho các đền thờ ngoại giáo. Các tác viên phụng tự kitô giáo đã được xem như là những linh mục, tương phản với các tư tế ngoại giáo. Người ta đã nhấn mạnh vai trò tư tế của linh mục so với vai trò mục tử của Giám mục và vai trò phục vụ của phó tế.


Nguồn catholique-nanterre.cef.fr
www.dcctvn.net (http://www.dcctvn.net)