PDA

View Full Version : Tạo đĩa Hiren's Boot CD với UltraIsohungdung
04-01-2009, 09:48 PM
Tạo đĩa Hiren's Boot CD với UltraIso

Chuẩn bị:
+ File Hiren's Boot CD bản mới nhất hay tùy ý
+ Phần mềm đọc file ISO, phần mềm ghi đĩa. Phần mềm đọc file ISO các bạn có thể dùng phần mềm UltraISO . Phần mềm ghi đĩa các bạn có thể dùng UltraIso hoặ Nero
+ Ổ CD-RW.
- Sau khi bạn tải được file Hiren's Boot CD.rar về, bạn giải nén file này ra, nháy đúp vào file Hiren's Boot. ISO, mặc định file này sẽ được mở bằng chương trình UltraIso.


http://www.911.com.vn/image/a1.jpg (http://www.911.com.vn/image/a1.jpg)

- Các bạn thêm các chương trình cần thiết vào đĩa Hiren's Boot CD, bằng cách kéo từ cửa sổ Explorer phía dưới.


http://www.911.com.vn/Image/a2.JPG (http://www.911.com.vn/Image/a2.JPG)

-Tiếp theo sau khi có đủ các chương trình cần thiết mà bạn cần, click nút Burn.
-Khi đó chương trình UltraIso sẽ hỏi bạn có lưu lại file Iso không, bạn nên lưu dưới file khác để tránh mất file Hiren's Boot .Iso


http://www.911.com.vn/Image/a4.JPG (http://www.911.com.vn/Image/a4.JPG)

-Tiếp tục click nút Burn


http://www.911.com.vn/Image/a5.JPG (http://www.911.com.vn/Image/a5.JPG)

Vậy là bạn đã ghi được đĩa Hiren's Boot CD với các chương trình của mình.