PDA

View Full Version : KIÊU NGẠO VÀ KHIÊM NHƯỜNGsue
14-01-2009, 02:44 PM
Kiêu ngạo và khiêm nhườngDẫn nhập:

Bước đầu tiên đi theo Chúa là lột bỏ con người cũ cùng mọi sự ô uế tội lỗi của nó mà mặc lấy con người mới tràn đầy vinh quang của Chúa là thánh khiết, yêu thương, và công chính.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tập lời Chúa về sự kiêu ngạo và tính khiêm nhường.I. Định nghĩa:

Kiêu ngạo là sự khoe mình quá mức nhằm nâng mình lên trên người khác. Kiêu ngạo là tội lỗi. Satan muốn hơn Đức Chúa Trời, loài người muốn bằng Đức Chúa Trời. Kiêu ngạo thường đi đôi với tham lam và dối trá

Khiêm nhường là biết từ bỏ địa vị cao trọng của mình để hòa nhập với người khác hầu có thể nâng họ lên cùng một địa vị với mình. Khiêm nhường còn là nhận biết giá trị thật sự của mình để học tập nơi người hiểu biết hơn mình.
II. Hậu quả của sự kiêu ngạo:

1. Sự kiêu ngạo lừa gạt lòng người:

Giê rê mi 49:16
Hỡi ngươi ở trong bộng đá lớn, choán trên đỉnh núi kia, cho mình là đáng sợ, lòng kiêu ngạo đã dối trá ngươi; dầu ngươi lót ổ mình cao như ổ chim ưng, ta cũng làm cho ngươi từ đó rớt xuống, Đức Giê-hô-va phán vậy.

2. Sự kiêu ngạo khiến cho cứng lòng:

Đa ni ên 5:20
Nhưng vì lòng người tự cao, và tánh người cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo, nên người bị truất mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển.

3. Sự kiêu ngạo gây ra tranh cạnh

Châm Ngôn 13:10
Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn; Còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy."

4. Bị Chúa gớm ghiếc, quở trách, rủa sả, chống cự, và đoán phạt.

Thi thiên 119:21
Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo, là kẻ đáng rủa sả,
hay lầm lạc các điều răn Chúa.

Châm ngôn 16:5
Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.

Châm ngôn 16:18
Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,
Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.


Gia-cơ 4:6
Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo,
nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

5. Hay vi phạm các điều răn của Chúa.

Thi thiên 119:21
Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo, là kẻ đáng rủa sả,
hay lầm lạc các điều răn Chúa.

6. Bị sa ngã, thất bại:

Châm ngôn 16:18
Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,
Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.

III. Phước hạnh của sự khiêm nhường:

1. Được Đức Chúa Trời nâng đỡ

Thi thiên 147:6
Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, Đánh đổ kẻ ác xuống đất.

2. Được Đức Chúa Trời cứu rỗi

Thi Thiên 149:4
Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài; Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường.

3. Được Đức Chúa Trời ban ơn

Châm Ngôn 3:34
Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.

Gia-cơ 4:6
Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo,
nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

4. Được Đức Chúa Trời ở cùng và làm cho tươi tỉnh thần linh

Ê-sai 57:15
Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.

5. Được Đức Chúa Trời sai người giảng Tin Lành

Ê-sai 61:1
Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục.

6. Được tôn quý trong nước thiên đàng

Ma thi ơ 18:4
Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

IV. Bản chất khiêm nhường của một người thật sự ở trong Chúa:

1. Bước đi cách khiêm nhường với Chúa

Mi chê 6:8
Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?

2. Học khiêm nhường từ nơi Chúa

Ma thi ơ 11:29
Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.

3. Hầu việc Chúa cách khiêm nhường

Công vụ 20:19
tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi.

4. Ưa thích sự khiêm nhường

Rô ma 12:16
Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.

5. Khiêm nhường hết mực, xem người khác là tôn trọng hơn mình.

Ê phê sô 4:2
Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau.

Phi líp 2:3
Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.

6. mặc lấy sự khiêm nhường

Cô lô se 3:12
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.

Kết luận:

Kiêu ngạo là bản chất của con người cũ. Một người thật sự ở trong Chúa sẽ không còn kiêu ngạo. Người đó đã được dựng nên mới. Bản chất của con người mới là khiêm nhường, hạ mình, xem người khác là tôn trọng hơn mình.

[Theo toila.net]

Bài này được post ở "Phòng Mạch Tổng Hợp" :1:

Maria_nguyen
15-01-2009, 08:42 AM
Tự cao dễ ,khiêm nhường khó. Hiện nay ,mình cảm thấy người ta thích làm điều dễ

KẺ DU MỤC
16-03-2009, 11:44 PM
Có lần bạn mình kể, cu cậu bị tương cho 1 câu ==> choáng voáng
Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao đấy nhé.
Pó tay.

believe!
21-05-2009, 08:26 PM
Còn mình nghĩ kẻ kiêu ngạo là kẻ cắp. Vì xét cho cùng tất cả đều là do hồng ân Chúa vậy kẻ kiêu ngạo lấy chi để tự hào và khoát lác nhỉ. Bạn có đồng ý với mình không?

vũng_nước
21-05-2009, 09:50 PM
Theo mình nghĩ "Khiêm nhường là luôn nói ra điều chân thật với lòng khiêm tốn và thương xót của thiên chúa". Trái lại với "Kiêu Ngạo là cha đẻ sự dối trá là Ma Qủy"

Vũng Nước

Chỗ nào thấp nhất nước chảy vào. Cảm nghiệm này mình nhận ra được là đang khi iểm trợ các thầy Phancisco cứu bão tại Việt Nam. Các thầy thật là những đầy tớ Đức Chúa Trời