PDA

View Full Version : TRÒ CHƠI CỦA THƯỢNG ĐẾdvtung
03-11-2007, 08:28 AM
TRÒ CHƠI CỦA THƯỢNG ĐẾ

http://vietcatholicnews.com/pics/Girl_jumps.gif
N2T
[align=justify:a01362cfcc]Thượng đế muốn cùng với nhân loại chơi trò chơi trốn tìm.

Thượng đế bàn hỏi với các thiên sứ: “Tất cả mọi người cho ta một ý kiến, ta nên trốn chỗ nào thật bí mật ?”

Có một vài thiên sứ trả lời là nên trốn dưới biển chỗ sâu nhất, lại có một vài vị cho rằng nên trốn trên đỉnh núi cao nhất, thậm chí có một vài thiên sứ đề nghị là đến nơi các tinh tú khác mà ẩn núp.

Nhưng vị thiên sứ trưởng thông minh cười nói: “Thật ra thượng đế không cần phải đi đâu cho xa, Ngài nên ẩn trong tâm hồn của con người thì tốt hơn, đó là nơi mà con người khi cuối cùng rồi mới biết nghĩ tới.”
[/align:a01362cfcc]
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

[align=justify:a01362cfcc]Con người ngày càng quên mất Thiên Chúa hiện hữu, ngay cả người Ki-tô hữu cũng thế, Chúa Giê-su hằng ngày ngự trong bí tích Thánh Thể nhưng hỏi có mấy ái đến thăm viếng Chúa ? Chúa Giê-su ngự trong tâm hồn mỗi người Ki-tô hữu sau khi rước lễ, hỏi có mấy ai nhớ để kết hợp với Ngài từng giây phút ? Cả vũ trụ này đều bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, nhưng hỏi có mấy ai ca tụng và nhìn thấy Chúa trong vạn vật ?

Thiên Chúa không trốn ai cả, nhưng chúng ta không thấy Ngài bởi vì chúng ta không tìm kiếm Ngài, chỉ khi cùng đường tắt lối gặp gian nan khốn khó mới chạy đi kiếm Ngài, nếu kiếm chưa được thì gào thét van lơn, nhưng nếu kiếm được rồi thì lập tức quên ngay sau khi đã được đạt mục đích của mình.

Hỏi: Thiên Chúa ở đâu ?

Thưa: Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và đặc biệt là ở trong tâm hồn chúng ta.

Hỏi: Chúa ở trong tâm hồn chúng ta, tại sao chúng ta không thấy ?

Thưa: Vì chúng ta không thành tâm tìm kiếm Ngài... [/align:a01362cfcc]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic