PDA

View Full Version : Tranh Đông Hồ hình con trâu chào đón năm mới Kỷ Sửu 2009hungdung
21-01-2009, 10:02 PM
Tranh Đông Hồ hình con trâu chào đón năm mới 2009 Kỷ Sửu

Phong tục dán tranh dân gian trong những ngày Tết đã được dân ta truyền nhau rất lâu, và trở thành 1 lối chơi rất nghệ thuật. Và lại càng thú hơn nữa khi mà đón năm con nào lại có tranh về con đó treo trong nhà. Năm Dậu thì chơi tranh gà, năm Hợi mê tranh lợn, năm Tí thì lại chuột chít, và năm Sửu thì phải mê tranh trâu rồi! Những năm như Tỵ, Thân, Tuất thì đào đâu ra tranh rắn, khỉ, chó mà trưng nên đành thua thiệt các năm khác 1 chút vậy.

Năm tới là năm Kỷ Sửu, vui thay trong dân gian của ta có khá nhiều tranh vẽ con vật yêu quý này. Con trâu là đầu cơ nghiệp của cư dân lúa nước và lại đóng nhiều vai trò như của cải giá trị, sức kéo, người bạn lao động... nên nó xuát hiện khá nhiều trong văn hóa dân gian nói chung và tranh dân gian nói riêng.

Riêng về tranh dân gian thì chỉ có duy nhất dòng tranh Đông Hồ là có tranh về con trâu. Xin trưng lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/a2406df348a84e88a52e20c94a416e27.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11006)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/0ad8597c25d3401aad16ce2ebb6488c9.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11005)
Cặp tranh: Chăn trâu thổi sáo - Chăn trâu thả diều
(Tranh nhà nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/6c13b2bb01594b38af3b6fd32cf8e59c.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11008)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/f873108391e74f3cb8777ba0ba7e99d7.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11007)
Cặp tranh: Chăn trâu thổi sáo - Chăn trâu thả diều - nền màu cam
(Tranh nhà nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/736c89580d764d37b370cef98716ad15.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11009)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/36cc70fcc39c45ad9c1797eb7f0e4e8a.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11010)
Tranh Chọi trâu hình lớn và hình nhỏ
(Tranh nhà nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/1eec47cc981842a1bcf43ac1feaed363.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11011)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/620783de5918427e82c00608de34f9e2.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11012)
Tranh Hiếu Học không màu và có màu
(Tranh nhà nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/d0a27cb0c1f340239d9d7feb6848bff3.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11013)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/112dc53fc31b4b4eb476f5b030a35eaf.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11017)
Tranh Nghỉ ngơi đen trắng và có màu
(Tranh nhà nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/f126c8a8897a41d58a13866507113773.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11014)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/492e7d5f1d8b4cc6bce5bb3a4fe019c0.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11015)
Tranh Nhà nông trên nền màu dất và nền màu xám
(Tranh nhà nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam)


http://media.share.ovi.com/m1/large/0478/3f2e17420499458db7e17f7d480b5a1d.jpg (http://share.ovi.com/media/thanhtamngoc.dongho/thanhtamngoc.11016)
Tranh Cày bừa
(Tranh nhà nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế)