PDA

View Full Version : Giáo hội nên dùng Internet để rao truyền Tin Mừngpx_hongtrinh
23-01-2009, 09:53 AM
Giáo hội nên dùng Internet để rao truyền Tin Mừng


Rome (CNA) - Vào lúc kết thúc phiên họp tại Roma với chủ đề “Giáo hội trong Mạng lưới 2.0” do hai tổ chức sau đây đề xướng, đó là Văn phòng Toàn quốc về Truyền thông Xã hội, và Cơ quan Thông Tin của Hội đồng Giám mục Ý, các tham dự viên đã đồng ý rằng Giáo hội nên lợi dụng hơn nữa phương tiện Internet để rao truyền Tin Mừng.

Sau khi ghi nhận rằng Internet đã bùng nổ suốt 15 năm qua, báo L’Osservatore Romano của Tòa thánh tường thuật lời của Đức tổng giám mục Mariano Crociata, tổng thư ký Hội đồng giám mục Ý, nói rằng ưu thế của Internet đòi hỏi Giáo hội phải hiện diện trên mạng lưới toàn cầu.

Đáp ứng lại các thách đố do Internet đặt ra, Đức tổng giám mục Mariano Crociata nói rằng phải có nhu cầu đặt ra những hướng dẫn và quy lệ để giúp “lý giải thế giới Internet này.” Ngài cũng nhấn mạnh rằng không bao giờ có thể bỏ qua không chú ý đến sự hiện hữu cụ thể của con người trong môi trường Internet.

Lm Domenico Pompili, giám đốc Văn phòng Toàn quốc về Truyền thông Xã hội, nói rằng nhiều thách đố do Internet đặt ra cũng có thể trở thành cơ may để rao truyền Tin Mừng. Theo đường hướng đó, ngài nói tiếp: “khi chú tâm đến sự phát triển của các khí cụ truyền thông, Giáo hội bày tỏ nhu cầu sử dụng những khí cụ này một cách đúng đắn.”

Theo ý kiến của ông Adriano Fabris, giáo sư triết học tại trường đại học Pisa, Internet có tiềm năng là “những cơ hội thuận lợi lớn lao” đồng thời cũng là sự bất công to lớn, và nếu được dùng một cách sáng suốt, có thể cung ứng những cơ hội để cho các sứ vụ được đổi mới và hữu hiệu hơn.”


Phụng Nghi
VietCatholic News (22 Jan 2009 16:09)