PDA

View Full Version : 20 Lời khuyên để ghi bài hiệu quả hơnbenngugx
31-01-2009, 09:53 PM
<FONT face=Verdana size=2>1. Làm bài tập về nhà trước khi đến lớp, thử đoán trước xem giáo viên sẽ giảng về những vấn đề gì trong lớp học.

nu_angel
01-02-2009, 09:06 AM
Sao chỉ có 1 điều vậy ........................................