PDA

View Full Version : Đố vuiKim Thoa
04-02-2009, 01:15 PM
Hiệp định hòa bình giữa Mỹ và các nước Châu Âu được ký ở đâu?

littlewave
05-02-2009, 12:03 AM
Kim Thoa ui, ký trên văn bản thỏa thuận, trên giấy, phải hông, hehe... :3: :laughs: :laughs: :laughs: :laughs:

Diễm Ca
09-03-2009, 05:44 PM
mình thấy câu đố này lãng òm!
nhưng thực sự mình không biết