PDA

View Full Version : Nghệ thuật ấn tượng kinh hồn với sáchDamsan
05-02-2009, 06:43 PM
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(12).jpghttp://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(8).jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(6).jpg


Cả cánh rừng trong những trang sách


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(7).jpg


Đàn bướm bay lên


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(11).jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(10).jpg


Cô bé bên bàn ăn


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach.jpg


“Hố đen vũ trụ”


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(2).jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(17).jpghttp://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(3).jpg
Chụp ảnh từng trang giấy trong ánh sáng


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(4).jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(5).jpg
Mê cung trong sách


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(13).jpghttp://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(9).jpg


Vườn hoa


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(16).jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081218CL2ducsach%20(15).jpg


Nguồn www.kenh14.vn (http://www.kenh14.vn)