PDA

View Full Version : Điêu khắc động vật từ... vành xe hơiDamsan
05-02-2009, 06:44 PM
Từ cá mập, chim cú, chó cho đến... rồng, khủng long đều được tạo hình một cách sáng tạo bất ngờ.


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh1.jpg
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh2.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh3.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh4.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh5.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh6.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh7.jpg

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh8.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh9.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh10.jpg

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh11.jpg

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081101CL2anh12.jpg